top of page
Search
  • Writer's pictureJari Erkkilä

Puhdasta sisäilmaa nyt ja edelleen – Näihin asioihin IAQe panostaa jatkossa


Jari Erkkilä, IAQe:n koordinaattori

IAQe sisäilmekosysteemi käynnistyi nelisen vuotta sitten vuonna 2018. Sen jälkeen meillä on luotu yhteyksiä eri puolille maailmaa erilaisiin sisäilma-asiantuntijoihin ja -verkostoihin sekä panostettu sisäilman puhtauteen ja varmentamiseen liittyviin projekteihin.

Nyt uusi toimintakausi uusine fokuspisteineen on käynnistymässä.

Sisäilman terveysturvallisuus


Aiemmin keskityttiin siihen, mitä on puhdas sisäilma, ja mikä on puhtaan sisäilman merkitys. Tiedettiin, että ulkoilma sekä vaurioituneet rakenteet ovat riskejä sisäilmalle.


Nämä ovat edelleen hyviä, jo olemassa olevia peruskysymyksiä sekä tietoutta, mutta koronapandemian myötä rinnalle on noussut uutena ilmiönä ihmisen levittämien tartuttavien viruksien aiheuttama riski vakavasta taudista. Koronavirus ja monet muutkin virukset ovat ilmalevitteisiä, joten on hyvä panostaa sellaiseen sisäilmastoon, jossa voidaan toimia turvallisesti patogeeneistä huolimatta. Uutena painopisteenä ekosysteemissämme on siis terveysturvallisuus.


Korona-aikana syntyi mm. E3, yksi Suomen historian suurimmista Business Finlandin rahoittamista co-innovation projekteista, jossa on mukana 7 tutkimuslaitosta ja kaikkiaan 22 yritystä.


Pähkinänkuoressa: E3 selvittää tutkimuksen ja teknologioiden avulla, miten yhteiskunta voitaisiin pitää toimintakykyisenä vallitsevista pandemioista huolimatta. Suurenmoinen urakka, jossa IAQe ekosysteeminä ja Tamlink koordinaattorina ovat ylpeästi mukana.


Puhdas sisäilma on meillä valtava vientivaltti. Suomalainen sisäilmatietämys on globaalisti katsottuna hyvinkin korkeatasoista.


Varsinkin ilmalevitteisten virusten tutkiminen on meillä maailman huippuluokkaa.


Muiden muassa ilmatieteilijät, virologit, aerosoli- ja emissiotutkijat sekä eri alojen lääkärit tekevät todella hyvää yhteistyötä, kuten olemme saaneet E3-projektin myötä käytännössä vieressä seurata.

Mitä muuta?


Toinen uusi fokus on vastuullisuus. Megatrendi, jossa myös IAQe on uskollisesti mukana.

Toisaalta yritysvastuu, jotta työntekijöille, asukkaille ja muille rakennuksissa oleskeleville tai vieraileville olisi tarjolla puhdasta, turvallista sisäilmaa. Toisaalta taas vastuu siitä, että sisäilmaratkaisut eivät kuluta ylen malkaisesti energiavaroja tai aiheuta kestämättömiä päästöjä.


Aiempaa entistä enemmän IAQe aikoo keskittyä myös sisäympäristöön (Indoor Environmental Quality, IEQ) sekä ulkoilman merkitykseen sisäilmaston kannalta. Päästöjen mukanaan tuomat pienhiukkaset, mikromuovit ja saasteet ovat kasvava ongelma. Tälläkin saralla tuore tietoa ja uudet suodatinteknologiat ovat erittäin tervetulleita.


Tärkein peruste yhteistyön laajentamiselle ulkoilmapuolelle on se, että ulkoilma on merkittävin – jopa koronaakin merkittävämpi – yksittäinen lähde sisäilman hiukkasmaisille epäpuhtauksille.Melkein aina sisätiloissa


Uusi toimintakausi tuo paljon uutta vanhan rinnalle. Maailma muuttuu. Sisäilmaosaajien täytyy pysyä ajan tasalla, sillä puhdas ilma ja sen merkitys ovat aina vain tärkeämpiä asioita monestakin eri näkökulmasta katsottuna.


Siksi pyrimme ekosysteeminä edelleen kokoamaan yhteen kaikki suomalaiset sisäilma-alan osaajat, yritykset ja huippututkimuksen, jotta voimme vaikuttaa yleiseen tietämykseen, päättäjiin sekä rakennusten ja liikennevälineiden omistajiin.

Vietämmehän 90 prosenttia elämistämme näiden tarjoamissa sisäilmasto-olosuhteissa. Parempi olla osa sisäilmaratkaisuja kuin osa sisäilmaongelmaa.

Jari Erkkilä

Koordinaattori, IAQe

jari.erkkila@tamlink.fi

puh. 040 513 6917150 views0 comments
bottom of page